انواع جرم های ریختنی با دانسیته های مختلف

انواع جرم های کوبیدنی منیزیتی

انواع ماسه های پرکننده مجرای پاتیل

 

انواع جرم های ریختنی Self Flow– ULCC – LCC – MCC

انواع جرمهای عایق آلومینا بالا مورد مصرف در درپوش پاتیل ها و ...

انواع جرم ها با دمای کاربردی مختلف از 400 – 2000 درجه سانتی گراد

 

انواع جرم های پاشیدنی – کوبیدنی و انواع خاک های نسوز دانه بندی شده

انواع جرم های پلاستر تاندیش با کیفیت های مختلف ( بسته به سفارش مشتری )

انواع جرم های عایق با درصد آهن پایین مورد مصرف در کوره های احیاء مستقیم

انواع جرم های ریختنی کرومیتی ، آلومینایی ، سیلیسی ، منیزیتی ، سلیکون کاربیدی

انواع جرمهای کوبیدنی سیلیسی مورد مصرف در کوره های القایی(خاک نسوز کوره القایی)

 

n1
n2
n3
n4