تولید سالانه یک مگاوات برق سبز در بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور

به گزارش صنعت نیوز، مدیر توزیع برق استان مرکزی: بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با وسعت بیش از یک هکتار در اراک ، سالانه یک مگاوات انرژی برق تولید می کند.

آقای الله داد گفت: این میزان انرژی برای تامین برق حدود هزار خانوار کافی است.

وی افزود : این نیروگاه با 70 میلیارد ریال ساخته و به بهره برداری رسیده است و با تولید برق از نور خورشید سالیانه از پراکنده شدن بیش از 2 تن آلودگی محیط زیستی جلوگیری می کند.

 مدیر توزیع برق استان مرکزی گفت : وزارت نیرو برای حمایت از نیروهای تجدید پذیر بنا دارد تا پایان سال آینده دستکم 20درصد از مصرف برق ادارات را  از انرژی خورشید و نیروگاه های خورشیدی تامین و خریداری کند.

حدود 90 درصد برق تولیدی کشور در نیروگاههای حرارتی که مضرات زیادی چون آلودگی هوا ، مصرف زیاد آب و تلفات زیاد برق از تولید تا انتقال دارند تولید می شود.